Menu

   
ข้อมูล KNC01 : หน่วยงานผลิตคอนกรีต สาขาอ้อมน้อย
หัวหน้าแพลนท์ นายวัชรพงษ์ สุนทโรวิทย์
ผู้ช่วยหัวหน้าแพลน์ นายวีระศักดิ์ โคตรพงษ์
เบอโทรศัพท์ 02-4202032
Fax 02-4209368
มือถือ 086-1733485
ที่อยู่

เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร