Menu

   
ข้อมูล KNC06 : หน่วยผลิตคอนกรีต สาขา พัฒนาการ
หัวหน้าแพลนท์ นายทองดำ หงษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแพลน์ นายทองแดง พาสนิท
เบอโทรศัพท์ 02-3195185
Fax 02-3191811
มือถือ 086-3275083
ที่อยู่ 181 ซ.พัฒนาการ 32 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ