Menu

   
ข้อมูล KNC07 : หน่วยผลิตคอนกรีต สาขา เรวดี
หัวหน้าแพลนท์ นายวิเชียร อาจวิชัย
ผู้ช่วยหัวหน้าแพลน์ นายเรวัฒน์ เครือเอม
เบอโทรศัพท์ 02-5263190
Fax 02-5270545
มือถือ 086-3278107
ที่อยู่ 50/32 ม.3 ถ.ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี