Menu

   
ข้อมูล KNC13 : หน่วยผลิตคอนกรีต สาขา มหาชัย
หัวหน้าแพลนท์ นายอานันท์ แสวงมี
ผู้ช่วยหัวหน้าแพลน์ นายนฤเทพ บัวนาค
เบอโทรศัพท์ 034-413846
Fax 034-424911
มือถือ 086-3278115
ที่อยู่ 46/72 ม.8 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร