Menu

   
ข้อมูล KNC15 : หน่วยผลิตคอนกรีต สาขา สาย2
หัวหน้าแพลนท์ นายโชคอำนวย ปฏิเหตุ
ผู้ช่วยหัวหน้าแพลน์ นายภานุพงค์ ฟักป้อม
เบอโทรศัพท์ 02-4481830
Fax 02-4481831
มือถือ 086-3278701
ที่อยู่ 432  ถ.พุทธมณฑลสาย2 บางไผ่ บางแค กรุงเทพฯ