Menu

   
ข้อมูล KNC16 : หน่วยผลิตคอนกรีต สาขา ทับช้าง
หัวหน้าแพลนท์ นายสายยันต์ สีละโคตร
ผู้ช่วยหัวหน้าแพลน์ นางสมหมาย หงษา
เบอโทรศัพท์  
Fax  
มือถือ 081-7205605
ที่อยู่ 628/6 ถ.มอร์เตอร์เวย์  แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กทม