Menu

   
ข้อมูล KNC17 : หน่วยผลิตคอนกรีต สาขา ศาลายา
หัวหน้าแพลนท์ นายพงษ์ศักดิ์ สืบนาค
ผู้ช่วยหัวหน้าแพลน์ นายประเสริฐ สุนทโรวิทย์
เบอโทรศัพท์ 02-4821770
Fax 02-4821771
มือถือ 085-9181317
ที่อยู่ 55/3 ม.1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม